Mylan to Acquire Meda
Contacts

Mylan N.V. (NASDAQ, TASE: MYL), a leading global pharmaceutical company (“Mylan”), today announced a recommended public offer to the shareholders of Meda Aktiebolag (publ.) (“Meda”) to tender all their shares in Meda to Mylan (the “Offer”). The total Offer consideration consists of a combination of cash and Mylan ordinary shares (“Mylan Shares”) with a value at announcement of SEK 165 per Meda share. The total value of the Offer for all Meda shares, including Meda net debt, is approximately SEK 83.6 billion or USD 9.9 billion, which represents a multiple of approximately 8.9x 2015 adjusted EBITDA with synergies.

The combination of Mylan and Meda will create a diversified global pharmaceutical leader with an expansive portfolio of branded and generic medicines and a strong and growing portfolio of over-the-counter (OTC) products. The combined company will have a balanced global footprint with significant scale in key geographic markets, particularly the U.S. and Europe. The acquisition of Meda also provides Mylan with entry into a number of new and attractive emerging markets, including China, Southeast Asia, Russia, the Middle East and Mexico, complemented by Mylan’s presence in India, Brazil and Africa. Mylan and Meda have a highly complementary therapeutic presence, which will create a leading global player in respiratory / allergy, and achieve critical mass in dermatology and pain, offering greater opportunities for growth in these categories.

The Offer has been unanimously approved by Mylan’s board of directors and unanimously recommended by Meda’s board of directors. Meda’s two largest shareholders, representing in the aggregate approximately 30 percent of Meda’s outstanding shares, have undertaken to accept the Offer, subject to certain conditions. Meda’s shares are listed on Nasdaq Stockholm, Large Cap. The Offer is subject to the satisfaction of a number of customary conditions, including clearance from relevant competition authorities, and is expected to be completed by the end of the third quarter of 2016. The Offer is not subject to approval by Mylan shareholders and is not subject to any financing conditions.

For a copy of Meda's board of directors' recommendation, please go to Meda's website at www.meda.se

Mylan is incredibly excited about this transaction and looks forward to welcoming Meda's leadership and talented employees to the Mylan organization upon closing. Mylan has come to know Meda’s business, organization and culture extremely well through its EpiPen® Auto-Injector partnership, and is confident the fit between the two companies is strong. Mylan and Meda value people above all else, share a passion for quality in everything we do and strive to collaborate in ways that provide lasting value for all stakeholders. Mylan sees tremendous opportunity for the combined workforce and customer base, as well as for people around the world, who depend on us for access to high quality medicine.

 

Investor relations
724.514.1813
Investor.Relations@mylan.com

Global Communications
724.514.1968
Communications@mylan.comMylan lägger bud på Meda

Mylan N.V. (NASDAQ, TASE: MYL), ett ledande globalt läkemedelsbolag (”Mylan”), lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ.) (”Meda”) att överlåta samtliga sina aktier i Meda till Mylan (”Erbjudandet”). Det totala vederlaget i Erbjudandet består av en kombination av kontanter och stamaktier i Mylan (”Mylan-aktier”), till ett värde per idag om 165 kronor per Meda-aktie. Erbjudandets totala värde för samtliga Meda-aktier, inklusive Medas nettoskuld, uppgår till cirka 83,6 miljarder kronor eller cirka 9,9 miljarder US-dollar, vilket innebär en multipel om cirka 8,9x justerad EBITDA för 2015 med synergier.

En sammanslagning av Mylan och Meda skapar en diversifierad global ledare inom läkemedelsbranschen med en expansiv portfölj av originalläkemedel, generiska läkemedel samt en stark och växande portfölj av receptfria produkter (OTC-produkter). Det sammanslagna bolaget kommer ha en balanserad global närvaro med betydande storlek på geografiska nyckelmarknader, i synnerhet i USA och Europa. Förvärvet av Meda medför även att Mylan inträder på ett antal nya och attraktiva tillväxtmarknader, inklusive Kina, Sydostasien, Ryssland, Mellanöstern och Mexiko, som ett komplement till Mylans befintliga närvaro i Indien, Brasilien och Afrika. Mylans och Medas portföljer kompletterar varandra mycket väl i fråga om terapiområden, vilket kommer att skapa en ledande global aktör inom astma/allergi samt uppnå kritisk massa inom dermatologi och smärta som ger större möjligheter till tillväxt inom dessa områden.

Erbjudandet har enhälligt godkänts av styrelsen i Mylan och rekommenderas enhälligt av styrelsen i Meda. De två största aktieägarna i Meda, som sammanlagt innehar cirka 30 procent av aktierna i Meda, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet på vissa villkor. Medas aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För Erbjudandets fullföljande gäller ett antal villkor, inklusive godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter, och Erbjudandet förväntas att fullbordas före utgången av det tredje kvartalet 2016. Erbjudandet är inte villkorat av godkännande från Mylans aktieägare och är inte heller föremål för något finansieringsvillkor.

Medas styrelserekommendation finns tillgänglig på Medas hemsida, www.meda.se

Mylan är mycket förväntansfulla inför transaktionen och ser fram emot att välkomna Medas ledning och kompetenta medarbetare till Mylans organisation när transaktionen väl är genomförd. Mylan har kommit att lära känna Medas verksamhet, organisation och kultur väldigt väl genom samarbetet avseende autoinjektorn EpiPen® och är övertygade om att de två bolagen passar mycket väl tillsammans. Både Mylan och Meda värderar människor högre än allt annat, delar en passion för kvalitet i allt vi tar oss för och strävar efter att samarbeta på ett sätt som skapar bestående värde för alla intressenter. Mylan ser stora möjligheter för den sammanslagna personalstyrkan och kundbasen, samt för människor runt om i världen som förlitar sig på oss för tillgång till högkvalitativa läkemedel.

Fourth Quarter and Full Year 2015 Financial Results

Feb 10, 2016 4:30 PM ET

Listen to Webcast
Download Presentation
Download Presentation Transcript

 

Raymond James 37th Annual Institutional Investors Conference

Mar 9, 2016 10:25 AM EST

Download Presentation
Download Presentation Transcript

 

Barclays Global Healthcare Conference

Mar 15, 2016 3:50 PM EST

Listen to Webcast
Download Presentation Transcript

 

Meda AGM

Apr 14, 2016

Download Presentation

You are Leaving Mylan.com

You are arriving at a third-party site that contains content that is not controlled by Mylan.

By clicking "Continue", you acknowledge and agree to the terms and/or the other statements set forth below.

English

In connection with the proposed acquisition of Meda AB (publ.) (“Meda”) by Mylan N.V. (“Mylan”) (the “Meda Acquisition”) and the related offer by Mylan for the shares of Meda (the “Offer”), you acknowledge the following:

Forward-Looking Statements
The communications on this website contain “forward-looking statements.” Such forward-looking statements may include, without limitation, statements about the Meda Acquisition, the benefits and synergies of the Meda Acquisition, future opportunities for Mylan, Meda, or the combined company and products and any other statements regarding Mylan's, Meda’s or the combined company’s future operations, anticipated business levels, future earnings, planned activities, anticipated growth, market opportunities, strategies, competition, and other expectations and targets for future periods. These may often be identified by the use of words such as “will,” “may,” “could,” “should,” “would,” “project,” “believe,” “anticipate,” “expect,” “plan,” “estimate,” “forecast,” “potential,” “intend,” “continue,” “target” and variations of these words or comparable words. Because forward-looking statements inherently involve risks and uncertainties, actual future results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Factors that could cause or contribute to such differences include, but are not limited to: uncertainties related to the Meda Acquisition, including as to the timing of the Meda Acquisition, uncertainties as to whether Mylan will be able to complete the Meda Acquisition, the possibility that competing offers will be made, the possibility that certain conditions to the completion of the Offer will not be satisfied, and the possibility that Mylan will be unable to obtain regulatory approvals for the Meda Acquisition or be required, as a condition to obtaining regulatory approvals, to accept conditions that could reduce the anticipated benefits of the Meda Acquisition; the ability to meet expectations regarding the accounting and tax treatments of Mylan's acquisition (the "EPD Transaction") of Mylan Inc. and Abbott Laboratories’ non-U.S. developed markets specialty and branded generics business (the “EPD Business”) and the Meda Acquisition; changes in relevant tax and other laws, including but not limited to changes in the U.S. tax code and healthcare and pharmaceutical laws and regulations in the U.S. and abroad; the integration of the EPD Business and Meda being more difficult, time-consuming, or costly than expected; operating costs, customer loss, and business disruption (including, without limitation, difficulties in maintaining relationships with employees, customers, clients, or suppliers) being greater than expected following the EPD Transaction and the Meda Acquisition; the retention of certain key employees of the EPD Business and Meda being difficult; the possibility that Mylan may be unable to achieve expected synergies and operating efficiencies in connection with the EPD Transaction and the Meda Acquisition within the expected time-frames or at all and to successfully integrate the EPD Business and Meda; expected or targeted future financial and operating performance and results; the capacity to bring new products to market, including but not limited to where Mylan uses its business judgment and decides to manufacture, market, and/or sell products, directly or through third parties, notwithstanding the fact that allegations of patent infringement(s) have not been finally resolved by the courts (i.e., an “at-risk launch”); any regulatory, legal, or other impediments to Mylan's ability to bring new products to market; success of clinical trials and Mylan's ability to execute on new product opportunities; any changes in or difficulties with our inventory of, and our ability to manufacture and distribute, the EpiPen® Auto-Injector to meet anticipated demand; the scope, timing, and outcome of any ongoing legal proceedings and the impact of any such proceedings on financial condition, results of operations, and/or cash flows; the ability to protect intellectual property and preserve intellectual property rights; the effect of any changes in customer and supplier relationships and customer purchasing patterns; the ability to attract and retain key personnel; changes in third-party relationships; the impact of competition; changes in the economic and financial conditions of the businesses of Mylan, Meda or the combined company; the inherent challenges, risks, and costs in identifying, acquiring, and integrating complementary or strategic acquisitions of other companies, products or assets and in achieving anticipated synergies; uncertainties and matters beyond the control of management; and inherent uncertainties involved in the estimates and judgments used in the preparation of financial statements, and the providing of estimates of financial measures, in accordance with accounting principles generally accepted in the United States and related standards or on an adjusted basis. For more detailed information on the risks and uncertainties associated with Mylan's business activities, see the risks described in Mylan's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2015, as amended, its Quarterly Report on Form 10-Q for the three months ended March 31, 2016 and its other filings with the SEC. These risks and uncertainties also include those risks and uncertainties that are discussed in the offer document that was submitted to the Swedish Financial Supervisory Authority (“SFSA”) and published on June 16, 2016 upon approval by the SFSA (the “Offer Document”), the Registration Statement on Form S-4 filed with the SEC on April 11, 2016, as amended (as declared effective on June 16, 2016, the “Registration Statement”), and the EU Prospectus that was submitted to the Netherlands Authority for the Financial Markets (“AFM”) and published on June 16, 2016 upon approval by the AFM (the “EU Prospectus”). You can access Mylan's filings with the SEC through the SEC website at www.sec.gov, and Mylan strongly encourages you to do so. Mylan undertakes no obligation to update any statements herein for revisions or changes after the date of the communications on this website, except as required by law.

Additional Information
In connection with the Offer, the Offer Document was approved by the SFSA and published by Mylan on June 16, 2016. In addition, Mylan has filed certain materials with the SEC, including, among other materials, the Registration Statement, which was declared effective on June 16, 2016. The EU Prospectus was approved by the AFM and published by Mylan on June 16, 2016. The communications on this website are not intended to be, and are not, a substitute for such documents or for any other document that Mylan may file with the SFSA, the SEC, the AFM or any other competent EU authority in connection with the Offer. The communications on this website contain advertising materials (reclame-uitingen) in connection with the Offer as referred to in Section 5:20 of the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht). INVESTORS AND SECURITYHOLDERS OF MEDA IN SWEDEN AND INVESTORS AND SECURITYHOLDERS OF MEDA IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA BUT OUTSIDE OF SWEDEN ARE URGED TO READ THE OFFER DOCUMENT APPROVED BY THE SFSA AND ANY SUPPLEMENT THERETO, OR THE EU PROSPECTUS APPROVED BY THE AFM AND ANY SUPPLEMENT THERETO, AS APPLICABLE, CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY BEFORE MAKING AN INVESTMENT DECISION BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT MYLAN, MEDA AND THE OFFER. INVESTORS AND SECURITYHOLDERS OF MEDA OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA ARE URGED TO READ ANY DOCUMENTS FILED WITH THE SFSA, THE SEC AND THE AFM OR ANY OTHER COMPETENT EU AUTHORITY CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY BEFORE MAKING AN INVESTMENT DECISION BECAUSE THEY WILL EACH CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT MYLAN, MEDA AND THE OFFER. Such documents are or upon publication will be available free of charge through the website maintained by the SEC at www.sec.gov, on Mylan's website at medatransaction.mylan.com or, to the extent filed with the AFM, through the website maintained by the AFM at www.afm.nl, or by directing a request to Mylan at +1 724-514-1813 or investor.relations@mylan.com. Any materials filed by Mylan with the SFSA, the SEC, the AFM or any other competent EU authority that are required to be mailed to Meda shareholders will also be mailed to such shareholders.

Further Information
The Offer is not being made to persons whose participation in the Offer requires that an additional offer document be prepared or registration effected or that any other measures be taken in addition to those required under Swedish law (including the Swedish Takeover Rules), Dutch law, United Kingdom law, Danish law, Irish law and U.S. law.

The distribution of the communications on this website and any related Offer documentation in certain jurisdictions may be restricted or affected by the laws of such jurisdictions. Accordingly, copies of the communications on this website and any related Offer documentation are not being, and must not be, mailed or otherwise forwarded, distributed or sent in, into or from any such jurisdiction. Therefore, persons who receive the communications on this website (including, without limitation, nominees, trustees and custodians) and are subject to the laws of any such jurisdiction will need to inform themselves about, and observe, any applicable restrictions or requirements. Any failure to do so may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. To the fullest extent permitted by applicable law, Mylan disclaims any responsibility or liability for the violations of any such restrictions by any person.

The Offer is not being made, and the communications on this website may not be distributed, directly or indirectly, in or into, nor will any tender of shares be accepted from or on behalf of holders in, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand or South Africa, or any other jurisdiction in which the making of the Offer, the distribution of such communications or the acceptance of any tender of shares would contravene applicable laws or regulations or require further offer documents, filings or other measures in addition to those required under Swedish law (including the Swedish Takeover Rules), Dutch law, United Kingdom law, Danish law, Irish law and U.S. law.

Non-GAAP financial measures
This website contains non-GAAP financial measures. Non-GAAP financial measures should be considered only as a supplement to, and not as a substitute for or as a superior measure to, financial measures prepared in accordance with GAAP.

Special notice to shareholders in the United States
This Offer is made for the securities of a foreign company. The Offer is subject to disclosure requirements of a foreign country that are different from those of the United States. Certain financial statements included or incorporated by reference in the Offer documents, have been prepared in accordance with foreign accounting standards that may not be comparable to the financial statements of U.S. companies.

It may be difficult for investors to enforce their rights and any claim they may have arising under the federal securities laws, since Meda is incorporated in Sweden and Mylan is incorporated in the Netherlands, and some or all of their respective officers and directors may be residents of a foreign country. Investors may not be able to sue a foreign company or its officers or directors in a foreign court for violations of the U.S. securities laws. It may be difficult to compel a foreign company and its affiliates to subject themselves to a U.S. court’s judgment.

Investors should be aware that Mylan may purchase securities otherwise than under the Offer, such as in open market or privately negotiated purchases.

Svensk

I samband med det föreslagna förvärvet av Meda AB (publ.) (”Meda”) att genomföras av Mylan N.V. (”Mylan”) (”Förvärvet av Meda”) och det i samband därmed av Mylan lämnade uppköpserbjudandet avseende aktierna i Meda (”Erbjudandet”), bekräftar du härmed följande:

Framåtriktad information
Informationen på denna webbplats innehåller ”framåtriktad information”. Sådan framåtriktad information kan innehålla, men är inte begränsad till, information om Förvärvet av Meda, fördelarna och synergier med Förvärvet av Meda, framtida möjligheter för Mylan, Meda eller det sammanslagna bolaget samt produkter och annan information avseende Mylans, Medas eller det sammanslagna bolagets framtida verksamhet, förväntade affärsnivåer, förväntade lönsamhet, planerade åtgärder, förväntade tillväxt, marknadsmöjligheter, strategier, konkurrens, samt andra förväntningar och målsättningar för framtida perioder. Sådan information kan ofta kännas igen då den innehåller uttryck som ”kommer”, ”kan”, ”skulle”, ”bör”, ”ska”, ”bedömer”, ”tror”, ”förutser”, ”förväntar”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”prognostiserar”, ”potentiell”, ”avser”, ”fortsätter”, ”mål” samt liknande uttryck eller jämförbara ord. Eftersom framåtblickande uttalanden i sig innebär risker och osäkerheter kan de faktiska framtida resultaten avvika väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Faktorer som kan orsaka eller bidra till sådana avvikelser är, men är inte begränsade till: osäkerheter relaterade till Förvärvet av Meda, inklusive timingen av Förvärvet av Meda, osäkerheter avseende om Mylan kommer kunna fullfölja Förvärvet av Meda, möjligheten att någon lämnar ett konkurrerande erbjudande, möjligheten att vissa av villkoren för fullföljande av Erbjudandet inte uppfylls, samt möjligheten att Mylan inte kommer att erhålla erforderliga myndighetsgodkännanden för Förvärvet av Meda eller vara tvungna, för att erhålla myndighetsgodkännanden, att acceptera villkor som kan reducera de förväntade fördelarna med Förvärvet av Meda; förmågan att möta förväntningarna avseende hantering av redovisning och skatt för Mylans förvärv (”EPD-transaktionen”) av Mylan Inc. och Abbott Laboratories verksamhet för specialistläkemedel och generiska läkemedel under eget namn på välutvecklade marknader utanför USA (”EPD-verksamheten”) och Förvärvet av Meda; förändringar i skattelagstiftning eller annan lagstiftning, inklusive men inte begränsat till förändringar av den amerikanska skattelagstiftningen, vård- och läkemedelslagstiftning och bestämmelser i USA och utomlands; integrationen av EPD-verksamheten och Meda blir svårare, mer tidskrävande eller kostsam än förväntat; operativa kostnader, förlust av kunder, samt störningar i verksamheten (inklusive, men inte begränsat till, svårigheter att bibehålla medarbetare, kunder, klienter eller underleverantörer) blir större än förväntat efter EPD-transaktionen och Förvärvet av Meda; svårigheter med att behålla vissa nyckelpersoner i EPD-verksamheten och Meda; möjligheten att Mylan inte kan uppnå förväntade synergier och effektiviseringar i verksamheten i samband med EPD-transaktionen och Förvärvet av Meda inom den förväntade tidsramen eller att alls lyckas med att integrera EPD-verksamheten och Meda; förväntade eller mål för framtida finansiella och operativa prestationer och resultat; förmågan att introducera nya produkter till marknaden, inklusive men inte begränsat till när Mylan gör affärsmässiga bedömningar och beslutar att tillverka, marknadsföra och/eller sälja produkter, direkt eller genom tredje part, trots att invändningar om patentintrång inte slutligen har avgjorts av domstol (d.v.s. en ”at-risk launch”); eventuella regulatoriska, legala eller andra hinder för Mylans möjlighet att introducera nya produkter på marknaden; framgång i kliniska studier och Mylans förmåga att agera på nya produktmöjligheter; omfattningen, timingen, samt slutresultatet av eventuella pågående rättsliga förfaranden och sådana förfarandens påverkan på finansiell ställning, resultat av verksamheten och/eller kassaflöde; förmågan att skydda immateriella rättigheter och försvara dessa rättigheter; effekten av eventuella förändringar vad gäller förhållandet till kunder och underleverantörer och kunders köpmönster; förmågan att attrahera och bibehålla nyckelpersoner; ändringar i relationen till tredje part; påverkan av konkurrens; förändringar i ekonomiska och finansiella förutsättningar för verksamheten i Mylan, Meda eller det sammanslagna bolaget; de inneboende utmaningarna, kostnaderna och riskerna med att identifiera, förvärva och integrera komplementerande eller strategiska förvärv av andra företag, produkter eller tillgångar och i att uppnå de förväntade synergierna; osäkerheter och händelser utanför ledningens kontroll; och inneboende osäkerheter med estimat och bedömningar använda vid framställningen av finansiella rapporter, och tillhandahållandet av estimat och finansiella mått, i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper i USA och tillhörande standarder eller på en justerad grund. För mer detaljerad information om riskerna och osäkerheterna förenade med Mylans verksamhet, se riskerna beskrivna i Mylans årsredovisning på Form 10-K för året som avslutades 31 december 2015, i gällande version, Mylans delårsrapport på Form 10 Q för de tre månader som avslutades 31 mars 2016, samt andra inlämnade dokument hos SEC. Dessa risker och osäkerheter inkluderar även de risker och osäkerheter som diskuteras i erbjudandehandlingen som lämnats in till Finansinspektionen och som offentliggjordes den 16 juni 2016 efter att den godkänts av Finansinspektionen (”Erbjudandehandlingen”), Registration Statement på Form S-4 som lämnats in till SEC den 11 april 2016, i gällande version (som gavs effekt den 16 juni 2016, ”Registration Statement”) samt EU-prospektet som lämnats in till nederländska Authority for the Financial Markets (”AFM”) och som offentliggjordes den 16 juni 2016 efter att den godkänts av AFM (”EU-prospektet”). Åtkomst till Mylans inlämnade dokument hos SEC är möjlig via SEC:s webbplats www.sec.gov, och Mylan rekommenderar starkt alla att läsa dessa. Förutom vad som krävs enligt tillämplig lag, åtar sig inte Mylan någon skyldighet att uppdatera uttalanden häri för revideringar eller ändringar efter dagen för offentliggörandet på denna webbplats.

Tilläggsinformation
I samband med Erbjudandet godkändes Erbjudandehandlingen av Finansinspektionen och offentliggjordes av Mylan den 16 juni 2016. Därutöver har Mylan lämnat in vissa handlingar till SEC, inklusive bland annat Registration Statement, vilken gavs effekt den 16 juni 2016. EU-prospektet godkändes av AFM och offentliggjordes av Mylan den 16 juni 2016. Informationen på denna webbplats är inte avsedd att vara och utgör inte ett substitut för sådana dokument eller för eventuella andra dokument som Mylan kan komma att lämna in till Finansinspektionen, SEC, AFM eller någon annan behörig myndighet inom EU i samband med Erbjudandet. Informationen på denna webbplats innehåller marknadsföringsmaterial (reclame-uitingen) hänförligt till Erbjudandet så som framgår av paragraf 5:20 i nederländska Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht). INVESTERARE OCH VÄRDEPAPPERSINNEHAVARE I MEDA INOM SVERIGE SAMT INVESTERARE OCH VÄRDEPAPPERSINNEHAVARE INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMMARBETSOMRÅDET MEN UTANFÖR SVERIGE UPPMANAS ATT NOGGRANT OCH I HELHET LÄSA DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM ÄR GODKÄND AV FINANSINSPEKTIONEN SAMT EVENTUELLA TILLÄGG DÄRTILL, ELLER, BEROENDE PÅ VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT, DET EU-PROSPEKT SOM ÄR GODKÄNT AV AFM SAMT EVENTUELLA TILLÄGG DÄRTILL, INNAN ETT INVESTERINGSBESLUT FATTAS EFTERSOM DE KOMMER ATT INNEHÅLLA VIKTIG INFORMATION OM MYLAN, MEDA OCH ERBJUDANDET. INVESTERARE OCH VÄRDEPAPPERSINNEHAVARE I MEDA UTANFÖR DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMMARBETSOMRÅDET UPPMANAS ATT NOGGRANT OCH I HELHET LÄSA ALLA DOKUMENT INLÄMNADE TILL FINANSINSPEKTIONEN, SEC OCH AFM ELLER NÅGON ANNAN BEHÖRIG MYNDIGHET INOM EU INNAN ETT INVESTERINGSBESLUT FATTAS EFTERSOM DE VAR FÖR SIG KOMMER ATT INNEHÅLLA VIKTIG INFORMATION OM MYLAN, MEDA OCH ERBJUDANDET. Sådana dokument kommer att när de offentliggjorts finnas fritt tillgängliga via den webbplats som tillhandahålls av SEC www.sec.gov, på Mylans webbplats medatransaction.mylan.com eller, för vad som lämnas in till AFM, via den webbplats som tillhandahålls av AFM www.afm.nl, eller genom en direkt förfrågan till Mylan på + 1 724-514-1813 eller investor.relations@mylan.com. Eventuellt material inlämnat av Mylan till Finansinspektionen, SEC, AFM eller någon annan behörig myndighet inom EU och som behöver skickas till aktieägare i Meda kommer också att skickas till sådana aktieägare.

Ytterligare information
Erbjudandet lämnas inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive takeover-reglerna), nederländsk lag, lagen i Storbritannien, dansk lag, irländsk lag och amerikansk lag.

Distribution av informationen på denna webbplats och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av informationen på denna webbplats och andra dokument hänförliga till Erbjudandet skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar informationen på denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Mylan avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och information på denna webbplats får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där Erbjudandet, distribution av sådan information eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive takeover-reglerna), nederländsk lag, lagen i Storbritannien, dansk lag, irländsk lag och amerikansk lag.

Finansiella nyckeltal som inte upprättats i enlighet med US GAAP
Denna webbplats innehåller finansiella nyckeltal som inte är upprättade i enlighet med US GAAP. Finansiella nyckeltal som inte är upprättade i enlighet med US GAAP ska endast ses som ett komplement till, och inte som en ersättning för eller som ett överordnat nyckeltal i förhållande till, finansiella nyckeltal upprättade i enlighet med US GAAP.

Meddelande till aktieägare i USA
Erbjudandet avser värdepapper i ett icke-amerikanskt bolag. Erbjudandet är föremål för regler om offentliggörande av information under ett icke-amerikanskt lands lagar, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA. Viss finansiell informationen i, eller införlivad genom hänvisning i, dokument hänförliga till Erbjudandet har upprättats i enlighet med utländsk redovisningssed och är inte jämförbar med motsvarande finansiell information för amerikanska bolag.

Eftersom Meda har sitt säte i Sverige och Mylan har sitt säte i Nederländerna och samtliga eller vissa av deras styrelseledamöter eller företrädare kan ha hemvist utanför USA kan det vara förenat med svårigheter för aktieägare att göra gällande rättigheter och krav enligt federal värdepapperslagstiftning. Det är inte säkert att investerare kan stämma ett icke-amerikanskt bolag eller dess styrelseledamöter eller företrädare i en domstol utanför USA för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Det kan vara förenat med svårigheter att tvinga ett icke-amerikanskt bolag eller dess dotterbolag att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

Investerare uppmärksammas på att Mylan kan komma att förvärva aktier på annat sätt än genom Erbjudandet. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande aktiekurs eller genom privata sidoaffärer till framförhandlat pris.